Welkom bij de vereniging Dorpsbelangen Exloo


schaapscheren1.jpg, 114 kB

Secretaris: R. Begeman
Hoofdstraat 7 7875 AA Exloo
tel 0591 549687
rbegeman@hetnet.nl
Rabobank:rekekeningnummer NL97RABO 0348003560 t.n.v. dorpsbelangen Exloo.

Lidmaatschap € 5,- per jaar,
te storten op Regiobank, rekeningnummer NL78RBRB 0947881174 t.n.v. dorpsbelangen Exloo graag met vermelding van naam en adres.